Chào mừng đến với 100 triệu người học!

Chúc mừng bạn đã đăng ký một trong các khóa học 100ML! Vui lòng dành chút thời gian để xem lại thông tin bên dưới và các bước tiếp theo để truy cập nội dung khóa học. 

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

BƯỚC 1: Kiểm tra hộp thư đến của bạn để nhận email xác nhận tài khoản. Nhấp vào nút "Xác minh email của tôi" để hoàn tất quá trình đăng ký.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào số lượng đăng ký, có thể mất tới 24 giờ trước khi bạn nhận được email này và có thể hoàn tất đăng ký của mình.

Hình ảnh

 

BƯỚC 2: Sau khi bạn xác minh email của mình, hãy để ý một email khác có thông tin chi tiết về khóa học bạn vừa đăng ký. Nhấp vào nút "Bắt đầu tại đây" để đăng nhập vào khóa học của bạn. Bạn cũng có thể quay lại trang 100ML để đăng nhập.

Hình ảnh
Hình ảnh email đăng ký có chứa nút có nội dung 'bắt đầu tại đây'.

 

BƯỚC 3: Truy cập (các) khóa học bạn đã đăng ký và hoàn thành chúng theo tốc độ của riêng bạn. Bạn có 1 năm kể từ khi đăng ký để hoàn thành mỗi khóa học 135 giờ.

Hình ảnh
Hình ảnh trang nội dung khóa học.