ثبت نام ترانس جاکارتا

کارمندان و مشتریان Transjakarta می توانند از طریق پیوندهای زیر برای ابتکار جهانی 100 میلیون یادگیرنده نجفی ثبت نام کنند. دسته ای را که نمایندگی می کنید انتخاب کنید.

ثبت نام کارمندان ترانس جاکارتا  ثبت نام مشتری ترانس جاکارتا

ثبت نام ترانس جاکارتا

Karyawan dan pelanggan Transjakarta dapat mendaftar Inisiatif Global 100 Juta Pembelajar Najafi melalui tautan di bawah ini. پیلیه دسته یانگ اندا واکیلی. 

ثبت نام Karyawan TransJakarta ثبت نام Pelanggan TransJakarta