Przegląd

W ciągu ostatnich 60 lat postępy w cyfrowej technologii informacyjnej (IT) umożliwiły organizacjom opracowywanie coraz bardziej zaawansowanych systemów cyfrowych, które dostarczają kompleksowych informacji w czasie rzeczywistym i umożliwiają innowacje biznesowe w zakresie strategii, procesów, produktów i usług. Obecnie niemal każdy proces w przedsiębiorstwach z różnych sektorów jest obsługiwany przez technologie cyfrowe i często od nich zależny. IT wykroczyło daleko poza wsparcie i automatyzację czynności biurowych na zapleczu, stając się kluczowym czynnikiem umożliwiającym innowacje w zakresie strategii konkurencyjnej, projektowania produktów/usług, przeprojektowywania procesów i przełomowego tworzenia nowych wartości. 

Ten kurs pomoże uczniom rozwinąć świadome zrozumienie skutecznego zarządzania identyfikacją, pozyskiwaniem, wdrażaniem, przyjmowaniem i wykorzystywaniem odpowiednich zasobów informacyjnych i technologii cyfrowych, które umożliwiają innowacje biznesowe, a ich kulminacją jest realizacja wartości biznesowej. Zrozumienie to zostanie umieszczone w szerszym globalnym kontekście zakłóceń cyfrowych i ich często asymetrycznych lub niezamierzonych skutków. Nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności zadawania pytań i krytycznego myślenia w tym obszarze, co ma fundamentalne znaczenie dla trwałego sukcesu konkurencyjnego w XXI wieku. 
 

ZAPISZ SIĘ      ZALOGUJ SIĘ

Treść kursu

  • Innowacje cyfrowe
  • Tworzenie wartości poprzez rozwiązania cyfrowe
  • Pozyskiwanie zasobów cyfrowych
  • Przyjęcie nowych technologii
  • Wartość biznesowa 
  • Strategia konkurencji
  • Projektowanie produktów/usług
  • Przeprojektowanie procesu

Kuratorzy wydziałowi

Dr Charla Griffy-Brown, prodziekan i profesor globalnej transformacji cyfrowej w Thunderbird

Charla Griffy-Brown

p.o. dziekana, dyrektora generalnego i profesora ds. globalnej transformacji cyfrowej
Thunderbird Asst Professor of Global Transformation Ziru Li

Ziru Li

Asystent profesora ds. globalnej transformacji
Marco Serrato Strzał w głowę

Marco Serrato

Wiceprezes ds. przedsiębiorczości edukacyjnej ASU