Ako môžete pomôcť

Oslovenie potenciálnych študentov si bude vyžadovať obrovské globálne úsilie na zvýšenie povedomia o Globálnej iniciatíve Francisa a Dionne 100 miliónov študentov. Pomôcť môžete šírením správy na svojich sociálnych sieťach.

Venujte prosím chvíľku zdieľaniu nižšie uvedených príspevkov na svojich sociálnych sieťach, aby sme mohli osloviť čo najviac potenciálnych študentov. Stačí na to jedno kliknutie.

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter