Hur du kan hjälpa

Att nå potentiella elever kommer att kräva en enorm global insats för att öka medvetenheten om Francis och Dionne 100 Million Learners Global Initiative. Du kan hjälpa till genom att sprida budskapet i dina sociala nätverk.

Ta en stund att dela nedanstående inlägg på dina sociala medienätverk för att hjälpa oss att nå så många potentiella elever som möjligt. Det tar bara ett klick.

Facebook

Linkedin

Instagram

Twitter