Bạn có thể giúp bằng cách nào

Việc tiếp cận những người học tiềm năng sẽ đòi hỏi nỗ lực toàn cầu rất lớn để nâng cao nhận thức về Sáng kiến Toàn cầu 100 triệu Người học của Francis và Dionne. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách truyền bá trên mạng xã hội của mình.

Vui lòng dành chút thời gian để chia sẻ các bài đăng dưới đây trên mạng truyền thông xã hội của bạn để giúp chúng tôi tiếp cận được nhiều người học tiềm năng nhất có thể. Chỉ cần một cú nhấp chuột.

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter