Przegląd

Ten zaawansowany kurs koncentruje się na makro zagadnieniach marketingu cyfrowego, w tym orientacji rynkowej, segmentacji, targetowaniu i pozycjonowaniu oraz ich strategicznych implikacjach w kontekście analizy klientów, konkurencji i kontekstu.  


Ten program nauczania kładzie nacisk na analityczne i menedżerskie narzędzia decyzyjne do tworzenia przewagi konkurencyjnej, a także na podobieństwa i różnice w marketingu krajowym i globalnym. Uczestnicy przeanalizują sposoby, w jakie transformacja cyfrowa wpłynęła na rolę analityki w dzisiejszych niezwykle konkurencyjnych organizacjach, jednocześnie koncentrując się na mikro tematach wykorzystywanych do realizacji i wdrażania strategii w pierwszej części kursu. Uczestnicy szczegółowo omówią marketing mix (4P), a mianowicie ceny, produkt, promocję i miejsce, a także zbadają, w jaki sposób narzędzia te dodają wartości firmom w środowisku międzynarodowym. Pod koniec tego kursu uczestnicy uzyskają wgląd w to, w jaki sposób 4P mogą skutecznie pomóc w ustaleniu ceny, jednocześnie komunikując i dostarczając wartość klientom i ważnym interesariuszom za pomocą analiz ilościowych i jakościowych.

ZAPISZ SIĘ      ZALOGUJ SIĘ

Treść kursu

  • Segmentacja, targetowanie i pozycjonowanie
  • Rola Big Data w biznesie
  • Globalne zarządzanie cenami

  • Globalna dystrybucja i zarządzanie kanałami
  • Globalne zarządzanie komunikacją marketingową
  • Łączenie strategii biznesowej, strategii marketingowej i strategii marki
  • Globalna strategia marki

Kuratorzy wydziałowi

Dziekan i profesor nadzwyczajny Thunderbird Seigyoung Auh

Seigyoung Auh

Prodziekan ds. badań naukowych, profesor marketingu globalnego & Wydział Badawczy, Centrum Przywództwa w Usługach
Thunderbird Asst Professor of Global Digital Marketing Man Xie

Man Xie

Adiunkt globalnego marketingu cyfrowego
Profesor Thunderbird Richard Ettenson

Richard Ettenson

Profesor i Kieckhefer Fellow w dziedzinie globalnego marketingu i strategii marki